"FROM PAST HAND IN HAND FOR FUTURE"

Z PRZESZŁOŚCI RĘKA W RĘKĘ W PRZYSZŁOŚĆZespół Szkół w Kochanowicach-

Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Kochanowicach


Comenius projekt

2013-2015


Partnerzy

POLSKA, HISZPANIA,

ISLANDIA, WŁOCHY, GRECJA,

NORWEGIA, TURCJA

LOGO


NASZ PROJEKT DOTYCZY ZAINTERESOWAŃ MŁODZIEŻY, ICH PRZYSZŁEJ PRACY ORAZ DOSKONALENIU SAMEGO SIEBIE.

Naszym założeniem jest uświadamianie uczniów jak będzie wyglądać rynek pracy w przyszłości. Jakie zawody będą na topie, jak je osiągnąć.

Projekt ma na celu uświadamianie uczniom, że są częścią dużej społeczności europejskiej oraz, że mają swój wkład w kształt Europy.

Chcemy zachęcać uczniów do nauki nie tylko jednego języka oraz do zdobywania wiedzy o kulturze innych krajów europejskich.

Chcemy aby uczniowie jak i nauczyciele podczas realizowania projektu uświadomili sobie jak duży wpływ mają na społeczność europejską, którą sami tworzą.