• Od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r. nasze gimnazjum bierze udział w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół Comenius wraz z partnerami z Turcji, Grecji, Hiszpanii.
  • Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie"- Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
  • Poznanie kultury, tradycji, historii oraz nawiązanie więzi między młodzieżą krajów partnerskich UE to główne cele projektu pt. „ A culture rainbow around Europe ”.
  • Koordynatorem projektu w szkole jest pani Monika Solecka-Pietryga.


                            

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.


                   Ludwik Pasteur